Konfidencialitātes politika

MŪŽĪGAIS PARKETS S.R.L. Soc. Unipersonale Via Fontananuova, 72 83031 – Ariano Irpino (AV) TĪMEKĻA VIETNES INFORMĀCIJA, KAS SNIEGTA SASKAŅĀ AR ES REGULU 2016/679 (VDAR) Šī konfidencialitātes politika attiecas tikai uz šīs vietnes tiešsaistes darbībām un ir derīga vietnes apmeklētājiem / lietotājiem. Tas neattiecas uz informāciju, kas var tikt apkopota, izmantojot citus kanālus, nevis šo tīmekļa vietni. Privātuma politikas mērķis ir nodrošināt maksimālu pārredzamību attiecībā uz informāciju, ko vietne apkopo un kā tā to izmanto. Mūžīgais parkets S.R.L. Soc. Unipersonale kā datu pārzinis informē, ka šīs tīmekļa vietnes "www.eternalparquet.com" (turpmāk tekstā "Vietne") izmantošana var ietvert jūsu personas datu apstrādi. Tas pats tiks izmantots tikai turpmāk norādītajiem mērķiem un metodēm. Datu pārzinis un atbildīgais par personas datu apstrādi Datu pārzinis ir uzņēmums ETERNAL PARQUET S.R.L. Soc. Unipersonale ar juridisko adresi Ariano Irpino (AV), CAP 83031, Via Fontananuova n°72, Tel. 08251930685, PVN 02730370646, pasta eternalparquet@gmail.com, PEC eternalparquetsrl@pec.it, kas reģistrēts Avellino Tirdzniecības, rūpniecības, amatniecības un lauksaimniecības kamerā (AV) ar Nr. AV17-179246 Uzņēmumu reģistrā, tā juridiskā pārstāvja kunga personā. Tiso Alesandro. Mūžīgā parketa filiāle ir Eternal Brico-Ferramenta, kas atrodas Ariano Irpino (AV), caur Fontananuova n. 58, Tel. 0825-828074. Uzņēmums Mūžīgais parkets S.R.L. Soc. Unipersonale ir iecēlis Aruba P.E.C. S.p.A. ar juridisko adresi Via San Clemente 53 - 24036 - Ponte San Pietro (BG) par ārējo datu apstrādātāju, jo tas pārvalda sertificētu e-pasta pakalpojumu; ar juridisko adresi Menlo Park, Kalifornijā, Amerikas Savienotajās Valstīs, kā uzņēmums, kas piedāvā tūlītējās ziņojumapmaiņas pakalpojumu, ko datu pārzinis izmanto saistībā ar darbu, kas ir pieņēmis pietiekamas drošības garantijas; kā uzņēmums, kas pārvalda Facebook lapu un Instagram profilu, ko izmanto īpašnieks: Key Web, kas atrodas Modenā (MO), Via Pasolini n. 23 kā īpašnieka tīmekļa vietnes mitināšanas pakalpojumu sniedzējs www.eternalparquet.it; Google LLC, jo tas pārvalda parasto e-pasta pakalpojumu, ko izmanto Datu pārzinis; Danea Soft S.R.L., kas atrodas Vigonzā (Padujā), Via Diaz, jo tā pārvalda Danea Soft pārvaldības programmatūru, ko izmanto datu pārzinis. Datu pārziņa kontaktinformācija Ar datu pārzini var sazināties ierakstītā vēstulē ar atgriešanas kvīti uz adresi Via Fontananuova n. 72, CAP 83031, Ariano Irpino (AV) vai uz šādu adresi p.e.c eternalparquetsrl@pec.it. Apstrādāto datu veids Īpašnieks, lai izpildītu līgumā paredzēto uzdevumu, apstrādā identifikācijas, kontaktinformācijas un maksājuma datus. Ar personas datiem ir domāts saskaņā ar pantu. 4 no Eiropas Regulas (ES) 2016/679, MŪŽĪGAIS PARKETS S.R.L. Soc. Unipersonale Via Fontananuova, 72 83031 – Ariano Irpino (AV) jebkādu informāciju, kas tieši vai netieši attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, proti, ieinteresēto personu, jo īpaši atsaucoties uz personas datiem, identifikatoru, piemēram, vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tālruni, e-pastu, bankas un maksājumu atsauci, adresi, tiešsaistes identifikatoru vai citiem identificējošiem elementiem. Turklāt var tikt vākti cita veida dati, piemēram, interneta protokola (IP) adrese; pārlūkprogrammas veids un ierīces parametri, ko izmanto, lai izveidotu savienojumu ar vietni; interneta pakalpojumu sniedzēja (ISP) nosaukums; apmeklējuma datums un laiks; apmeklētāja izcelsmes tīmekļa vietne (nosūtījums) un izeja; izcelsmes valsts. Datu apstrādes mērķis Apstrāde ir vērsta uz pareizu un pilnīgu līguma un pieprasītā pakalpojuma izpildi. Jūsu dati tiks apstrādāti arī, lai: izpildītu nodokļu un grāmatvedības, ⚫ juridiskajā un administratīvajā jomā paredzētos pienākumus; ⚫ ievērot saistības, kas uzliktas uzņēmumam un paredzētas spēkā esošajos tiesību aktos; ⚫ rīkoties vai pretoties tiesā, lai izbeigtu un / vai aizsargātu tiesības, kas izriet no līgumattiecībām, kas rodas starp pusēm; ⚫ klienta pieprasīto vai tam pieejamo pakalpojumu sniegšana (informatīvais izdevums, informatīvais materiāls, bezmaksas materiāls, tīmekļa vietne, Instagram profils, Datu pārziņa Facebook lapa). Personas datus var apstrādāt, izmantojot gan papīra, gan datora arhīvus (tostarp portatīvās ierīces), un apstrādāt tādā veidā, kas noteikti nepieciešams, lai sasniegtu iepriekš norādītos mērķus. Apstrādes juridiskais pamats Datu pārzinis apstrādā jūsu personas datus likumīgi, ja apstrāde: ⚫ ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kura līgumslēdzēja puse jūs esat, vai lai izpildītu pirmslīguma pasākumus un pakalpojumus, kas pieņemti pēc pieprasījuma; ⚫ tas ir nepieciešams, lai izpildītu pienākumu, kas uzlikts Datu pārzinim; ⚫ pamatojas uz piekrišanu, kas izteikta likumā paredzētajos gadījumos; ⚫ tas ir nepieciešams klienta pieprasīto vai tam pieejamo pakalpojumu sniegšanai (biļetens, informatīvais materiāls, bezmaksas materiāls, tīmekļa vietne, instagram profils, Datu pārziņa Facebook lapa). Personas datu apstrādes metodes Apstrāde tiek veikta saskaņā ar mākslu. VDAR 4, veicot darbības ar vai bez elektronisko un / vai automatizēto rīku palīdzības, un tas sastāv no datu vākšanas, reģistrācijas, organizēšanas, glabāšanas, aplūkošanas, apstrādes, pārveidošanas, atlases, ieguves, salīdzināšanas, izmantošanas, bloķēšanas, paziņošanas, atcelšanas un izplatīšanas. Apstrādi veic īpašnieks, jebkurš datu apstrādātājs un jebkura īpašnieka īpaši pilnvarota persona, kas apņemas veikt visas atbilstošās procedūras, lai aizsargātu konfidencialitāti saskaņā ar dienesta noslēpumu un ETERNAL PARQUET S.R.L. Soc. Unipersonale Via Fontananuova, 72 83031 – Ariano Irpino (AV) pašreizējie noteikumi. Datu pārzinis izmanto atbilstošus drošības pasākumus, lai garantētu personas datu aizsardzību, drošību, integritāti un pieejamību. Datu pārzinis izmanto atbilstošus drošības pasākumus, lai garantētu personas datu aizsardzību, drošību, integritāti un pieejamību. Vietnes savāktie dati tiek apstrādāti Datu pārziņa galvenajā mītnē un tīmekļa datu centrā Hosting Key Web, kas ir atbildīgs par datu apstrādi un darbojas saskaņā ar Eiropas standartiem. Personas datu nepaziņošanas sekas Attiecībā uz personas datiem, kas nepieciešami līguma izpildei, un pieprasītajiem pakalpojumiem vai pakalpojumiem, kas saistīti ar tiesību aktos noteikto pienākumu izpildi (piemēram, pienākumiem, kas saistīti ar grāmatvedības un nodokļu uzskaiti), personas datu nepaziņošana liedz pabeigt pašas līgumattiecības. DROŠĪBAS PASĀKUMI Šī vietne apstrādā lietotāja datus likumīgā un pareizā veidā, veicot atbilstošus drošības pasākumus, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi, izpaušanu, pārveidošanu vai neatļautu datu iznīcināšanu. Apstrāde tiek veikta, izmantojot IT un / vai telemātiskos rīkus, ar organizatoriskām metodēm un loģiku, kas ir stingri saistīta ar norādītajiem mērķiem. Jo īpaši vietnes pārvaldības programmatūra tiek pastāvīgi atjaunināta un regulāri skenēta, lai pārbaudītu vīrusus un bīstamus kodus. Papildus īpašniekam dažos gadījumos datiem var piekļūt vietnes organizēšanā iesaistīto darbinieku kategorijām (komerciālais personāls, juridiskais) vai ārējiem subjektiem (mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem). Datu saglabāšana Jūsu personas dati, kas apstrādāti iepriekš norādītajiem mērķiem, tiks glabāti līguma darbības laikā, tik ilgi, cik nepieciešams, lai veiktu darbību, un pēc tam tik ilgi, kamēr īpašnieks ir pakļauts saglabāšanas saistībām nodokļu vajadzībām vai citiem normatīvajos aktos paredzētiem mērķiem, un ne ilgāk kā 10 gadus. Saņēmēju un trešo personu kategorija Neskarot paziņojumus, kas veikti, pildot juridiskās un līgumiskās saistības, visi savāktie un apstrādātie dati tiks paziņoti tikai iepriekš norādītajiem mērķiem šādām ieinteresēto personu kategorijām: 1) skaidri pilnvaroti datu apstrādātāji; 2) ārējiem līdzstrādniekiem, uzstādītājiem un vispār visiem subjektiem, ar kuriem saziņa ir nepieciešama līguma pareizai izpildei; 3. komerckonsultanti; 4) konsultanti vai juristi, kas sniedz funkcionālus pakalpojumus iepriekš norādītajiem mērķiem; 5) banku un apdrošināšanas iestādēm, kas sniedz funkcionālus pakalpojumus iepriekš norādītajiem mērķiem; MŪŽĪGAIS PARKETS S.R.L. Soc. Unipersonale Via Fontananuova, 72 83031 – Ariano Irpino (AV) 6. subjekti, kas apstrādā datus, izpildot konkrētus juridiskus pienākumus. Datu profilēšana un izplatīšana Jūsu personas dati netiek izplatīti vai pakļauti jebkādam pilnībā automatizētam lēmumu pieņemšanas procesam, tostarp profilēšanai. Datu pārsūtīšana uz ārvalstīm Datu apstrādes mērķu ietvaros personas dati tiks nosūtīti uz ārvalstīm uz ES valstīm vai trešām valstīm attiecībā uz ES valstīm vai starptautisku organizāciju. Datu nosūtīšana uz trešo valsti var notikt tikai uz tām valstīm, kurās ir pienācīgas garantijas saskaņā ar VDAR tiesību aktiem. Ieinteresētās puses tiesības Saskaņā ar art. 13 e ss. starp jums atzītajām tiesībām ir šādas: ⚫ lūgt Datu pārzinim piekļuvi jūsu personas datiem un ar tiem saistītajai informācijai; neprecīzu datu labošana vai nepilnīgu datu integrēšana; Jūsu personas datu anulēšana (iestājoties kādam no ART norādītajiem nosacījumiem. 17, VDAR 1. panta 1. punktu un ievērojot tā paša panta 3. punktā paredzētos izņēmumus); Jūsu personas datu apstrādes ierobežošana (ja rodas kāda no mākslā norādītajām hipotēzēm. 18, VDAR 1. punkts); ⚫ pieprasīt un iegūt no īpašnieka - gadījumos, kad apstrādes tiesiskais pamats ir līgums vai piekrišana, un tas tiek darīts ar automatizētiem līdzekļiem - Jūsu personas datus strukturētā un mašīnlasāmā formātā, arī lai paziņotu šādus datus citam datu pārzinim (tā sauktās tiesības uz personas datu pārnesamību); ⚫ jebkurā laikā iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, ja rodas īpašas situācijas, kas attiecas uz jums; ⚫ atsaukt piekrišanu jebkurā laikā, aprobežojoties ar gadījumiem, kad apstrāde ir balstīta uz jūsu piekrišanu vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem un attiecas uz vispārīgiem personas datiem (piemēram, dzimšanas datumu un vietu vai dzīvesvietu) vai konkrētām datu kategorijām (piemēram, datiem, kas atklāj jūsu rasi, jūsu politiskos uzskatus, jūsu reliģiskā pārliecība, veselība vai seksuālā dzīve). Tomēr apstrāde, kas balstīta uz piekrišanu un veikta pirms tās pašas atsaukšanas, saglabā tās likumību; ⚫ iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Personas datu aizsardzības iestāde – www.garanteprivacy.it). Iepriekš minēto tiesību īstenošanu var īstenot ar rakstisku paziņojumu, ko c.e.c. nosūta uz eternalparquetsrl@pec.it adresi vai ierakstītu vēstuli ar atpakaļnosūtīšanas kvīti uz adresi Via Fontananuova n. 72, Ariano Irpino, CAP 83031.