Spina italiana in rovere HARO, è bello....e costa poco!
Ett verk från vår Pasquale Sapio, HARO parkett allegro Italienska plug-in-line remsa i PERMADUR kommersiell ek, en perfekt kalibrerad produkt, mycket resistent, med 30 års garanti, ekologisk och framför allt . ... EKONOMISK! Det är inte alltid tillgängligt men de få lyckliga kunder som kunde köpa det hittade sig en hel del för händerna, om den därefter ställs av en professionell .... Tja... Det här är resultatet!
2022AmbientazioneCantieriFaidateFoto di clientiHaroNews posePasquale sapioPosaPrefinitoRovereSpina italianaStock parquet

Lascia un commento

Tutti i commenti vengono moderati prima della pubblicazione