Stiamo posando un nuovo parquet in Teak! - Eternal Parquet

Паскуале се бори с тиков лампаркет, телефонът му за съжаление прави снимка по снимка.... и трябва да се задоволим с 😁

Надяваме се скоро да получим снимки на обзаведената среда.... Разбира се, този етаж наистина има смешна цена!

2020LamparquetPasquale sapioPosaTeakTradizionale

Оставете коментар

Всички коментари се модерират преди да бъдат публикувани